Hakkımızda

 

Biz,

Ankara'nın bilişim alanında ürün ve hizmet üretim potansiyelinin farkında olan ve şehrin bu alanda çok parlak bir geleceği olduğuna inanan bir grup bilişimciyiz.

Ancak bu parlak geleceğe ulaşmak için en başta heyecanlı ve azimli bir topluluk oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

Başkent Bilişim Derneğini bu topluluğu oluşturmak amacıyla kurduk.

Girişimci, geliştirici, içerik üretici, bilişim süreçleri yöneticisi ve bilişimle alakalı bir çok rolde çalışan insanlarımızın bir araya geleceği ve geleceği kurgulayacağı programlar yürütmek istiyoruz.

Bu çerçevede,

  • Bilişim alanında karşılaşılan ortak problemlerin ve çözüm yollarının konuşulacağı "Problem ve Çözün Önerileri Günleri",
  • Açık kaynaklı teknolojilerin daha geniş çevrelerce tanıtılmasını sağlamak amacıyşa "Açık Kaynak Günleri",
  • Ankara'da ürün geliştiren bilişim firmalarının ürünlerinin potansiyel alıcılarla ve yatırımcılarla buluşturulacağı "Ürün Günleri"
gibi aylık rutinle tekrarlanacak etkinlikler planlıyoruz.

 

Ankara'nın bilişim alanında öncü sivil toplum hareketi olma vizyonu ile çalışmalar yürüten derneğimize gönüllü katkı sağlamak isterseniz, lütfen bizimle 0 312 504 29 40 numaralı telefondan, ya da bilgi@bbd.org.tr e-posta adresinden iletişime geçin.